Palvelumme

  • Hälytysvalvonta
  • Piiri- ja paikallisvartiointi
  • Kiinteistöhälytysten vastaanotto (lvi,pakaste yms.)
  • Hälytyskeskuspalvelut 24h
  • Ovien ja ikkunoiden tarkastukset vartiointikierrosten yhteydessä
  • Hälytys- ja kameravalvontalaitteiden myynti,asennus,huolto ja vuokraus (myös lyhytaikaiset valvontakohteet)
  • Omakotitalojen ja loma-asuntojen vartiointi
  • henkilöturvalaitteiden vuokraus ja myynti (vanhukset, yksintyöskentelevät)

Valvontakohteet varustetaan näkyvin kyltein ja tarroin, joka on merkittävä osa ennaltaehkäisyä ja karkottaa monet asiattomat liikkujat helpompien kohteiden pariin.

Antamalla valvontatehtävät ammattilaisen hoidettavaksi, vältytään siltä, että mahdolliset murrot ja tai vahingonteot huomataan vasta aamulla ja yrityksen toiminta häiriintyy tai jopa keskeytyy kunnes vahingot on saatu korjattua. Samalla vältetään myös ne riskit joita sisältyy tämänkaltaisiin tehtäviin ja niiden tarkastamiseen. Vartiointipalvelu huolehtii myös rikosilmoitinlaitteiston asianmukaisesta kunnosta ja säännöllisestä testauksesta.

Kaikki palvelupaketit suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan, turhasta ei tarvitse maksaa.

Asiakaskohteiden hälytykset ohjataan SVK:n hyväksymään sertifioituun, miehitettyyn hälytyskeskukseen, josta ne ilmoitetaan piirivartijalle.

Ota yhteyttä